● Strona główna
● Zespoły
● Koła zainteresowań
● KGW
● Artyści i Pasjonaci

● Relacje z wydarzeń
● Galeria
● Archiwum
● Historia OK
● Wiśniowa
● Pliki
● Kontakt

● Zapowiedzi
● Księga Gości
 

www.wisniowa.pl


 

 

Informacje ogólne

Członkowie i zarząd

Historia chóruZ dziejów Chóru Męskiego "ECHO" w Wiśniowej

-1972-

* * *

22 listopada - Karol Kiełtyka zostaje pierwszym dyrygentem chóru w Wiśniowej.
Chór rozrasta się dzięki wsparciu ks. proboszcza Antoniego Woźniaka.

-1973-

* * *

Patronat nad chórem obejmuje Ochotnicza Straż Pożarna w Wiśniowej - chór zostaje zarejestrowany w Rzeszowskim Oddziale Polskiego Związku Chórów i Orkiestr jako męski chór czterogłosowy „Echo”.

-1975 -

* * *

Merytoryczną opiekę nad chórem roztacza nowo powstały Gminny Ośrodek Kultury
w Wiśniowej. Dyrygentem chóru zostaje Pan mgr Albin Gryboś z Jasła.

-1977-

* * *

Debiut koncertowy poza gminą w ramach „Kolejarskiej Jesieni Pieśni, Muzyki i Tańca"
w Domu Kolejarza w Jaśle.

-1978-

* * *

Udział chóru w II   Ogólnopolskim Festiwalu Chórów Kolejowych

w Raciborzu wspólnie z chórem „Echo” ZZK z Jasła.

* * *

Jako laureat Eliminacji Gminnych i Rejonowych chór „Echo” zajmuje I miejsce
w Rzeszowskim Przeglądzie dorobku Artystycznego „ARTAMA" w Sędziszowie Młp.

* * *

3-dniowe tourne koncertowe w Stargardzie Szczecińskim. Tamże warsztatowe zajęcia doskonalące z chórem prowadzi prof. Marian Nagórski z Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu.

-1979-

* * *

Udział w Wielkim Jubileuszowym Koncercie z okazji 30-lecia działalności Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Rzeszowie.

-  1979 -

* * *

Chór otrzymuje Artystyczny Znak Jakości przyznany przez Ministra Kultury i Sztuki.

-1983 -

* * *

Koncert Kolędowo -Pastorałkowy w Państwowej Filharmonii im. A. Malawskiego w Rzeszowie.

* * *

Udział w koncercie Polskiej Muzyki Chóralnej w Rzeszowie.

* * *

Koncert promocyjny na IX Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni o Morzu

w Wejherowie.

* * *

Udział w Koncercie Powitalnym VI światowego Festiwalu Polonijnych

zespołów folklorystycznych w Rzeszowie.

* * *

Występ w widowisku „Rapsod żołnierski" z okazji 40-lecia Ludowego Wojska Polskiego
w Rzeszowie.

 - 1985 -

* * *

Pierwsze nagranie radiowe pieśni patriotycznych i ludowych w Rozgłośni Polskiego Radia
w Rzeszowie.

* * *

Udział w Eliminacjach Międzywojewódzkich IX Festiwalu Polskiej Pieśni

Chóralnej - Katowice '85 w Przemyślu.

* * *

Wyjazd do Sanktuarium Maryjnego w Częstochowie i udział w Ogólnopolskich Dożynkach Rolników.

-  1986-

Występ w Wielkim Koncercie Powitalnym pt. „Wita Was Polska" w ramach widowiska plenerowego dla uczestników VII Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie. Chór gości w Wiśniowej polonijny zespół „POMORZE"
z Kanady.

* * *

Chór „Echo” podejmuje w Wiśniowej zaprzyjaźniony chór żeński z Tiszafured z Węgier,

 -  1987 -

* * *

4 - dniowa rewizyta na Węgrzech na zaproszenie Żeńskiego Chóru Pedagogicznego
z Tiszafured. Koncerty w miejscowościach Eger i Nagyiran oraz zwiedzanie zabytków.

-1988 -

Chór bierze udział w Diecezjalnym Przeglądzie Chórów w Przemyślu.

* * *

Koncert w Uroczystości Konsekracyjnej Kościoła Parafialnego w Gogołowie.

Na zaproszenie Chóru, w Wiśniowej gości Chór Mieszany „Czerwona Kalina" z Nikołajewa (Ukraina).

- 1989 -

* * *

Uroczysty Koncert 3 -Majowy w Wiśniowej.

Po raz trzeci Chór koncertuje w przeglądzie „Tobie Ojczyzno" w Biłgoraju.

-1990 -

* * *

Koncert na rzecz „Funduszu Daru Narodowego" ogłoszonego przez premiera Tadeusza Mazowieckiego.

* * *

Chór organizuje „Dni Muzyki i Poezji Wielkopostnej" w Wiśniowej oraz

okolicznych miejscowościach.

* * *

Uczestnictwo w radiowej Mszy Św. w Kościele p.w. Świętego Krzyża w Warszawie.

-1991-

„Ad Maiorem Dei Gloriam" - Chór wita Ojca Świętego Jana Pawła II podczas IV Pielgrzymki
do Polski - w Rzeszowie.

- 1992 -

* * *

Poświęcenie sztandaru OSP Wiśniowa i oddanie do użytku obiektu wielofunkcyjnego - udział Chóru Męskiego „Echo” z koncertem.

* * *

Uroczyste obchody z okazji 20-lecia Chóru Męskiego „Echo” - wystąpili Chór Męski „Echo”
z Biłgoraja, Chór Mieszany z Krosna, Chór Mę­ski z Jasła.

* * *

Udział Chóru Męskiego „Echo” w akademii z okazji Dnia Kolejarza

w Jaśle.

* * *

Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Chóru Męskiego „Echo” w dorocznym spotkaniu pracowników leśnictwa.

- 1993 -

* * *

Udział Chóru Męskiego „Echo” w przeglądzie „Tobie śpiewamy Ojczyzno" w Biłgoraju.

100-lecie Szkoły Podstawowej w Wiśniowej - uroczysta Msza św. z udziałem Chóru Męskiego „Echo”.

60-lecie Koła Gospodyń Wiejskich - uświetnił koncertem Chór Męski „Echo”.

-  1994 -

* * *

Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Chóru Męskiego „Echo”

w GOK Wiercany.

* * *

Udział Chóru Męskiego „Echo” w radiowej Mszy św. w Kościele
św. Krzyża w Warszawie wspólnie z Chórem Męskim „Echo” z Jasła.

* * *

Koncert Chóru Męskiego „Echo” w wojewódzkiej akademii z okazji 76-rocznicy Odzyskania Niepodległości w Rzeszowie.

  -1995 -

* * *

Udział Chóru Męskiego „Echo” w uroczystej Mszy św. - wmurowanie tablicy pamiątkowej poświęconej Armii Krajowej w Lutczy.

* * *

Udział Chóru Męskiego „Echo” w jubileuszu 15-lecia zespołu śpiewaczego w Markowej.

* * *

Udział Chóru Męskiego „Echo” we wspólnych koncertach z Chórem Męskim „Echo” z Jasła
w Gdańsku.

* * *

Koncert Chóru Męskiego „Echo” na spotkaniu przedwyborczym na Prezydenta RP Lechem Wałęsą w Jarosławiu.

* * *

Udział Chóru Męskiego „Echo” w uroczystościach kościelnych z okazji nawiedzenia statuetki Matki Boskiej Fatimskiej w Strzyżowie.

-1996 -

* * *

Udział Chóru Męskiego „Echo” w Mszy św. transmitowanej przez radio Via z Kościoła Parafialnego z Wiśniowej.

* * *

Koncert Chóru Męskiego „Echo” w obchodach 630-lecia wsi Wiśniowa.

-1997 -

* * *

Udział Chóru Męskiego „Echo” we Mszy św. koronacyjnej obrazu Matki Boskiej Chmielnickiej w Chmielniku.

* * *

Udział Chóru Męskiego „Echo” we Mszy św. celebrowanej
przez Papieża Jana Pawła II - Krosno.

-1997-

Udział Chóru Męskiego „Echo” w uroczystej Mszy św. z okazji odsłonięcia tablicy pamiątkowej „Katyń" w Turaszówce.

* * *

Uroczyste obchody 25-lecia Chóru Męskiego „Echo” wręczenie odznaczeń
i wyróżnień - uroczysty koncert.

* * *

Honorowe wyróżnienie Chóru Męskiego „Liść Lauru" za działalność artystyczną.

-1998-

* * *

Koncert kolęd i pastorałek „Cicha noc, święta noc" w Krośnie.

* * *

Uroczysty Koncert Chóru z okazji Dnia Kobiet.

* * *

Uroczystości uchwalenia Konstytucji 3 Maja - Koncert Chóru.

-2000-

*  * *

Udział w uroczystym koncercie z okazji 75-lecia Chóru Parafialnego

w Dobrzechowie.

* * *

Męka Pańska wg św. Łukasza w wykonaniu Chóru Męskiego „Echo”

w Świdniku - Słowacja.

* * *

Udział Chóru Męskiego „Echo” w powiatowych obchodach Święta Odzyskania Niepodległości w Wiśniowej.

-2001-

* * *

Koncert Chóru Męskiego „Echo” - pieśni patriotyczne i ludowe w Świdniku - Słowacja.