Strona główna

Zespoły


Koła zainteresowań

KGW


Artyści i Pasjonaci


Relacje z wydarzeń


Galeria fotograficzna


Archiwum


Historia OK


Wiśniowa


Pliki


Kontakt


Zapowiedzi


Księga Gości

 

www.wisniowa.pl


 

 

                                  Sadzenie Dębu Papieskiego

W 2004r dyrektor generalny lasów państwowych podczas prywatnej audiencji w Watykanie u największego z Polaków Jana Pawła II przywiózł przed jego oblicze kosz z 500 żołędziami pochodzącego z dębu „Chrobry”, rosnącego we wsi Piotrkowice. Drzewo to jest najstarszym dębem szypułkowym w Polsce. Jego obwód wynosi 992cm, wysokość 29m. a szacunkowy „rok narodzin” 1265. Formą upamiętnienia spotkania leśników z Ojcem Świętym a także, Jego niezwykłego Pontyfikatu było wyhodowanie sadzonek z nasion wiekowego drzewa. Podczas tej audiencji Jan Paweł II dotykał przywiezionych w koszu żołędzi, z uwagą słuchał informacji o dębie, o celu tego przedsięwzięcia i serca pobłogosławił. Jedną z tych sadzonek „Papieskiego Dębu” dało się sprowadzić i zasadzić obok nowo wybudowanego kościoła parafialnego w Wiśniowej. W dzień urodzin naszego Wielkiego Rodaka 18 maja, miała miejsce podniosła uroczystość po mszy św. w kościele parafialnym w Wiśniowej, zaproszeni goście z Lasów Państwowych z Krosna, leśnicy z Nadleśnictwa Strzyżów, przedstawiciele władz powiatowych i gminnych a także licznie zgromadzeni wierni udali się procesjonalnie na wcześniej przygotowane miejsce gdzie został zasadzony dąb. Poświęcenia tego miejsca dokonał miejscowy proboszcz ks. Marek Matera. Symbolicznym obsypywaniem sadzonki zaproszeni goście przedstawiciele władz i wiernych dali wyraz wielkiej łączności z naszym Papieżem. Podczas uroczystości wystąpił chór męski „Echo” z Wiśniowej. Inicjatorem i głównym koordynatorem sprowadzenia i zasadzenia historycznego dębu w Wiśniowej był p. Piotr Myćka – miejscowy radny, zawodowo pracujący w Nadleśnictwie Strzyżów.

Serwis Internetowy Ośrodka Kultury w Wiśniowej
 Administrator: Szczepan Wesołowski