Strona główna

Zespoły


Koła zainteresowań

KGW


Artyści i Pasjonaci


Relacje z wydarzeń


Galeria fotograficzna


Archiwum


Historia OK


Wiśniowa


Pliki


Kontakt


Zapowiedzi


Księga Gości

Regulaminy
Kadra


 

www.wisniowa.pl


 

 

 

 

 

 

Adres:
Ośrodek Kultury w Wiśniowej
38-124 Wiśniowa 136
pow. Strzyżów, woj. podkarpackie

Telefon:

(17) 277 53 93

Konto bankowe:

BS Strzyżów O/Wiśniowa
30 9168 1043 4200 0156 2000 0010

NIP:  819-00-02-376

Regon: 001000522

e-mail:
gok_wisniowa@o2.pl

strona internetowa:
www.okwisniowa.pl

 

 

Serwis Internetowy Ośrodka Kultury w Wiśniowej
Administrator: Szczepan Wesołowski