Strona główna

Zespoły


Koła zainteresowań

KGW


Artyści i Pasjonaci


Relacje z wydarzeń


Galeria fotograficzna


Archiwum


Historia OK


Wiśniowa


Pliki


Kontakt


Zapowiedzi


Księga Gości

Regulaminy
Kadra


 

www.wisniowa.pl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia Ośrodka Kultury w Wiśniowej

Pierwsze przejawy zorganizowanej działalności na niwie upowszechniania kultury
w Wiśniowej odnotowuje się w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Dzięki społecznej działalności miejscowej Straży Pożarnej, Kółka Rolniczego i "Wiciarzy" ze Związku Młodzieży Wiejskiej zdołano skompletować biblioteczkę z 200 woluminami i organizowano pierwsze występy amatorskich zespołów artystycznych. Były to przede wszystkim programy artystyczne poświęcone rocznicom Konstytucji 3 Maja i Odzyskania Niepodległości oraz tradycyjne jasełka i dożynki wiejskie. Do 1939 roku nie udało się ówczesnemu sołtysowi wsi, Antoniemu Gruszczyńskiemu skupić tej spontanicznej działalności w jednym choćby niedużym budynku. Bowiem mimo wielkiego zapału
i społecznej działalności wiśniowskiej pomoc finansowa ówczesnych władz państwowych była wtedy znikoma. Tuż po zakończeniu działań wojennych miejscowa młodzież skupiała się w poniemieckim baraku próbując działać w kółku śpiewaczym i teatralnym. Organizowano tam cieszące się wówczas dużą popularnością kursy oświatowe, sanitarne
a także praktyczne na przykład gotowania, kroju i szycia. Wydarzeniem dla lokalnej społeczności było uruchomienie w 1955 roku pierwszego w dziejach okolicy kina "Wisłok", które przyciągało szerokie rzesze widzów. Lata 60. przyniosły otwarcie w Wiśniowej Klubu Książki i Prasy "Ruch". Ta skromna placówka mieściła się najpierw w budynku prywatnym, zaś w 1967 r. przeniesiono ją na miejsce dawnej świetlicy. Klub "Ruch" tętnił pełnią życia kulturalnego, bo odbywały się w nim wieczornice, prelekcje, odczyty, konkursy
i wystawy prac plastycznych. Nie wystarczyło to jednak na prężnie rozwijającą się pod każdym względem wieś. Powstał zatem bardzo przez społeczeństwo popierany zamysł wybudowania okazałego obiektu wielofunkcyjnego przeznaczonego głównie na upowszechnianie kultury i oświaty. Po wielu decyzjach budowę rozpoczęto w 1972 roku. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu ówczesnego posła na sejm i prezesa Kółka Rolniczego
w Wiśniowej - Jana Gruszczyńskiego w 1975 roku oddano do użytku wspaniały obiekt,
w którym znalazły lokum: Ośrodek Kultury z salą widowiskową na 200 miejsc, Gminna Biblioteka Publiczna oraz pomieszczenia klubowe, ośrodek zdrowia z apteką oraz sklepy Gminnej Spółdzielni.

Pierwsze lata działalności Ośrodka Kultury w Wiśniowej

 W 1973 roku powstała Gmina Wiśniowa obejmująca 13 sołectw. W rok później jako jedna
z pierwszych w województwie rzeszowskim powołała do życia Ośrodek Kultury, którego głównym zadaniem było animowanie życia kulturalno-społecznego w gminie Wiśniowa. Została powołana Społeczna Rada Kultury, a funkcję dyrektora placówki powierzono Eugeniuszowi Drygasiowi. Pierwszym zespołem, który na stałe zadomowił się w Ośrodku był Chór Męski "Echo", zrzeszający amatorów pięknego śpiewu z Wiśniowej i ościennych miejscowości. Pałeczkę dyrygencką obejmuje Karol Kiełtyka, przejmuje są Albin Graboś
z Jasła.a następnie Tomasz Urbanek, Jerzy Wiktorczyk, Andrzej Szypuła, a obecnie Stanisław Świerad. Od 1975 roku placówką kieruje był Andrzej Dyka. Były to trudne lata kształtowania modelu działalności kulturalnej. Powoli jednak powstawały grupy artystyczne 
i koła zainteresowań. Szczególnie godna podkreślenia jest w tym czasie praca Marii Jurasz, długoletniej i wspaniałej animatorki życia kulturalnego w gminie Wiśniowa.

Rozkwit życia kulturalnego i rozwój placówki

W1975 roku kierownictwo Ośrodka Kultury obejmuje Władysław Salamon. Wraz ze skromną kadrą instruktorów systematycznie rozwija działalność kulturalno-wychowawczą kładąc nacisk na dobór fachowców i opierając pracę na docieraniu do wszystkich środowisk rozległej gminy. Do Wiśniowej przyjeżdżają ze spektaklami Teatr im. Wandy Siemaszkowej i Teatr Lalki
i Aktora "Kacperek" z Rzeszowa oraz liczni artyści estrady. Organizowane są spotkania
z wybitnymi ludźmi, odbywają się liczne imprezy przy rozmaitych okazjach, w tym w ramach obchodów rocznic i świat państwowych. Chór Męski "Echo" koncertuje w wielu miejscowościach województwa i kraju, bierze udział w licznych przeglądach i konkursach
za co otrzymuje Artystyczny Znak Jakości oraz prestiżowy Dyplom Ministra Kultury i Sztuki. W tych sukcesach ma duże zasługi Anatol Strzępek, długoletni prezes chóru. Koncertami
w Tiszafred na Węgrzech chór rozpoczyna wojaże zagraniczne. Powstają kolejne zespoły artystyczne. Są to zespół pieśni i tańca oraz kapela ludowa. Fenomenem tych zespołów jest udział artystyczny grup rodzinnych: Arciszewskich, Hawajów, Kopciów Zagórskich. W latach 70. powstał świetnie zapowiadający się kabaret "Sami Swoi", zawiązany przez Józefa Cynarskiego i braci Szkołtów przy Domu Ludowym w Różance. Biczem satyry wyśmiewał on niejedno negatywne zjawisko z życia wiejskiego. Występował m. in. w Ogólnopolskim Przeglądzie Kabaretów Wiejskich w Stoczku Łukowskim. Do 1979 roku zespoły działające
w Ośrodku Kultury w Wiśniowej zaprezentowały się w 58 koncertach, w tym 7 wojewódzkich
i 7 ogólnopolskich. Recenzje prasowe o ich poziomie artystycznym były budujące. Ożywieniem działalności Ośrodka było włączenie się do pracy artystycznej miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich. Z jego inicjatywy powstał zespół śpiewaczy "Kłosy", który kultywował rodzinny folklor śpiewając przyśpiewki, piosenki i utwory ludowe z regionu. Jego instruktorem był przez wiele lat znany w środowisku propagator i miłośnik muzyk Stanisław Świrad.
Na wyróżnienie zasługuje także będąca duszą zespołu znana twórczyni Henryka Długosz. W1981 r. z inicjatywy instruktora d.s. Plastyki Jana Urbanika powstał Klub Wiedzy o Plastyce zrzeszających ludzi rozmiłowanych w tej dziedzinie sztuki. W jego ramach zorganizowano kilka plenerów malarskich, kilkanaście wystaw malarstwa, rękodzieła artystycznego, w tym tkaniny. Odbyło się wiele seminariów i prelekcji popularyzujących plastykę. Klub ściśle współpracował z grupą plastyczną "Alpaka" działającą przy Wojewódzkim Domu Kultury
w Rzeszowie.
W roku 1985 także z inicjatywy J. Urbanika powstała pracownia modelarstwa, w której powstało wiele ciekawych i pięknych modeli, prezentowanych na wielu wystawach, także przy okazji innych imprez kulturalno-rekreacyjnych. W1990 r. powstał zespół tańca towarzyskiego, w którym swoje taneczne zdolności z wdziękiem i gracją doskonalą młodzi adepci tej sztuki. Rozwinięto system kursów nauki tańca dla wszystkich grup wiekowych. Zespół oklaskiwano na wielu estradach i parkietach nie tylko w gminie Wiśniowa. Chlubą Ośrodka był również zespół instrumentów dętych, którego liderem był muzyk i pedagog - Dariusz Data. Mimo krótkiego czasu istnienia wsławił się kilkoma koncertami, w tym
w Rozgłośni Polskiego Radia w Rzeszowie. W latach 90. w Ośrodku działał dziewczęcy zespół wokalny "Carina" i dziecięcy zespół taneczny "Iskierka", których występy zawsze cieszyły się dużą popularnością. W pierwszych latach XXI wieku, mimo ciągłych trudności finansowych, udało się stworzyć w Ośrodku dogodny klimat do rozwoju amatorskiego ruchu kulturalnego. Ciągła współpraca z organizacjami społecznymi, placówkami oświatowymi, parafiami daje wymierne efekty. Powstała nowa grupa zespołu pieśni i tańca "Wisznia", która wraz z kapelą ludową "Wiśniowianie" koncertuje nie tylko na Podkarpaciu ale również za granicą (Słowacja, Węgry). Ponadto sama kapela dokonała nagrania dla Radia Rzeszów. Działają kluby i koła zainteresowań. Na bieżąco organizowane są uroczystości państwowe, imprezy kulturalne i sportowo-rekreacyjne. Na uwagę zasługuje działalność Ogniska Muzycznego, które w elementarną wiedzę i grę na instrumentach wtajemniczyło ponad 250 dzieci i młodzieży.

Serwis Internetowy Ośrodka Kultury w Wiśniowej
 Administrator: Szczepan Wesołowski