Strona główna

Zespoły


Koła zainteresowań

KGW


Artyści i Pasjonaci


Relacje z wydarzeń


Galeria fotograficzna


Archiwum


Historia OK


Wiśniowa


Pliki


Kontakt


Zapowiedzi


Księga Gości

Regulaminy
Kadra


 

www.wisniowa.pl


 

 

 

Wiśniowa

Gmina Wiśniowa położona jest w województwie podkarpackim około 45 km na południowy zachód od Rzeszowa, głównego miasta regionu.

W jej skład oprócz Wiśniowej wchodzą następujące wsie będące sołectwami: Jaszczurowa, Jazowa, Kalembina, Kozłówek, Kożuchów, Markuszowa, Niewodna, Oparówka, Pstrągówka, Ró­żanka, Szufnarowa, Tułkowice.

Od północy gmina Wiśniowa graniczy z gminą Wielopole Skrzyńskie od południa z gminą Wojaszówka, od zachodu z gminą Frysztak, a od wschodu z gminą Strzyżów.

Powierzchnia gminy Wiśniowa wynosi 8329 na, co stawia ją wśród gmin średniej wielkości. Pod względem fizyko-geograficznym, gmina położona  jest  w  Prowincji Karpat 
i  Podkarpacia, Podprowincji  Zewnętrznych Karpat Zachodnich,  Makroregionie Pogórzy Srodkowo-Beskidzkich. Część gminy położona  na  północ od doliny Wisłoka znajduje się na Pogórzu Strzyżowskim, zaś część położona na południe od  tej doliny znajduje się na Pogórzu Dynowskim. Dolina Wisłoka to obszar bezleśny, a otaczające go zbocza gór porośnięte są zwartymi kompleksami leśnymi. Część gminy znajduje się w obrębie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego.

Przez gminę prowadzi główna droga Rzeszów - Krosno - Barwinek, dawny szlak wiodący przez Karpaty Przełęczą Dukielską na południe Europy.

W kierunku północnym wychodzi z Wiśniowej droga lokalna łącząca gminę z drogą „E-4”
w Ropczycach.

Serwis Internetowy Ośrodka Kultury w Wiśniowej
 Administrator: Szczepan Wesołowski