Strona główna

Zespoły


Koła zainteresowań

KGW


Artyści i Pasjonaci


Relacje z wydarzeń


Galeria fotograficzna


Archiwum


Historia OK


Wiśniowa


Pliki


Kontakt


Zapowiedzi


Księga Gości

 

www.wisniowa.pl


 

 


Rys historyczny


Pierwsze wzmianki o miejscowości Wiśniowa pochodzą z około 1370 roku. Przez wieki zmieniali się właściciele i rządcy tej osady. Wiśniowa przez półtora wieku była w posiadaniu rodziny Jabłonowskich.

Od roku 1750 do 1792 należała do Rocha Michała, marszałka Trybunału Koronnego, uczestnika Konfederacji Barskiej. Po jego śmierci Wiśniową przejął jego syn Franciszek Ksawery, który został mianowany kanonikiem kujawskim.

Kolejnym właścicielem od 1820 roku był Franciszek Jabłonowski, major kawalerii, który zginął w czasie Powstania Listopadowego.

Na przełomie XIX i XX wieku Wiśniową posiadał ród Mycielskich.
Od 1975 roku po reformie administracyjnej Wiśniowa stała się siedzibą gminy, w której skład weszło 13 okolicznych miejscowości.
Na terenie Wiśniowej znajduje się zachowany zespół zabudowań podworskich. W skład zespołu wchodzą: dwór klasyczny z przełomu XVIII i XIX wieku, barokowa oficyna z XVIII wieku, stajnie podworskie z XVIII wieku, oraz zabytkowy park z szeregiem osobliwości kilkusetletnich drzew objętych ochroną pomnikową.

W parku zwraca uwagę neoromańska kaplica grobowa Mycielskich z XIX wieku. Wzdłuż parku od strony północnej rozciąga się piękna aleja grabowa.

W Wiśniowej funkcjonują instytucje użyteczności publicznej: Urząd Gminy, Urząd Stanu Cywilnego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Przedszkole Samorządowe, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Poczta, Przychodnia Medycyny Rodzinnej, Komisariat Policji, Ochotnicza Straż Pożarna należąca do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, Ludowy Klub Sportowy „Wisłok” obchodzący w roku 2006 60-lecie istnienia, w budynku wielofunkcyjnym w centrum wsi znajdują się Gminna Biblioteka i Ośrodek Kultury.

Obecnie w miejscowości mieszka ponad 1600 osób.

Przez Wiśniową przebiegają piesze szlaki turystyczne. Miejscowość znajduje się w obrębie Czarnorzecko– Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego.