Strona główna

Zespoły


Koła zainteresowań

KGW


Artyści i Pasjonaci


Relacje z wydarzeń


Galeria fotograficzna


Archiwum


Historia OK


Wiśniowa


Pliki


Kontakt


Zapowiedzi


Księga Gości

 

www.wisniowa.pl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 | 2 | 3 | 4

Budowa drogi Warzyce-Rzeszów przez Wiśniową        
Przyłączenie miejscowości obecnej gminy z powiatu pilzneńskiego do powiatu jasielskiego
Budowa drogi Wiśniowa-Wielopole
Powstanie pierwszego Kółka Rolniczego w Kalembinie
Powstanie pierwszej straży pożarnej w Kalembinie
Budowa toru kolejowego Jasło-Rzeszów i stacji w Wiśniowej
Powstanie poczty w Wiśniowej
Epidemia ospy na tutejszym terenie
Budowa pierwszej szkoły murowanej w  Szufnarowej
Epidemia cholery na tutejszym terenie
Przyłączenie miejscowości obecnej gminy z powiatu jasielskiego do powiatu strzyżowskiego
Zima stulecia z mrozami w styczniu do -40°C
Przyłączenie gminy Wiśniowa z powiatu strzyżowskiego
do powiatu krośnieńskiego
Powódź na Podkarpaciu i największy z dotychczasowych
wylew Wisłoka
Utworzenie z sołectw gminy zbiorczej w Wiśniowej
Zajęcie przez Niemców Wiśniowej
W związku z budową kwatery Hitlera w Stępinie,
przebudowa drogi Krosno-Strzyżów przez Wiśniową o nawierzchni asfaltowej
Przyłączenie gminy Wiśniowa z powiatu strzyżowskiego
do powiatu jasielskiego przez okupanta
Powstanie filii w Wiśniowej Niemieckiej Policji Granicznej w Jaśle
W związku z budową kwatery Hitlera w Stępinie, budowa bazy mieszkaniowej i magazynowej dla Niemców we wsi Wiśniowa
Ewakuacja Niemców z Wiśniowej, zburzenie przez Niemców toru kolejowego i stacji w Wiśniowej
Wyzwolenie gminy Wiśniowa
Przyłączenie gminy Wiśniowa z powiatu jasielskiego do powiatu krośnieńskiego
Upaństwowienie majątku w Wiśniowej
Parcelacja folwarków w Jazowej i w Kozłówku
Powstanie pierwszych szkół 7-klasowych na terenie gminy
Założenie na terenie gminy pierwszego Koła Związku Młodzieży Wiejskiej
Referendum ludowe
Założenie pierwszego Koła PPR w Kalembinie na terenie gminy
Rozebranie tartaku w Wiśniowej
Powstanie Gminnej Spółdzielni SCh. w Wiśniowej     
Powstanie Kół Młodzieży Polskiej
Zakłady Lotnicze w Rzeszowie
Powstanie POP PZPR
Utworzenie z majątku państwowego w Wiśniowej
Państwowego Gospodarstwa Rolnego
Szkoła Rolnicza w Wiśniowej
Powstanie gminnej biblioteki w Wiśniowej
Powstanie Kół Zjednocz. Stronnictwa Ludowego
Likwidacja analfabetyzmu na terenie gminy
Budowa w czynie społecznym przystanku
kolejowego w Kalembinie i oddanie do użytku
przed 1846
1867

1884 -1886
1885
1887
1890
1890
1890
1893
1893
1896

1929
1932

1934

1.IV.1935
8.IX.1939
1940


1940

1940
1940

2. VIII. 1944

2.VIII 1944
1944

1944
1944-1945
1.III. 1945

1945
30. VI. 1946
1946
1946
1 I.1947
19.I.1947
1948
1945-1948
1948
1.I.1949
1946-1949
1949
1949
1949-1950
1951