Strona główna

Zespoły


Koła zainteresowań

KGW


Artyści i Pasjonaci


Relacje z wydarzeń


Galeria fotograficzna


Archiwum


Historia OK


Wiśniowa


Pliki


Kontakt


Zapowiedzi


Księga Gości

 

www.wisniowa.pl


 

 


1 | 2 | 3 | 4

Melioracja wsi Kalembina
Rozbudowa budynku szkoły w Kozłówku
Oddanie do użytku szatni na boisku sportowym w Wiśniowej
Utwardzenie i modernizacja placu za i wyładunkowego na stacji PKP
w Wiśniowej
Wybory do Sejmu VI kadencji
Oddanie do użytku Domu Strażaka w Kalembinie
Oddanie do użytku budynku Milicji Obywatelskiej
w Wiśniowej
Reorganizacja administracji: powstanie gmin,
utworzenie Gminy Wiśniowa
Melioracja wsi Markuszowa i Oparówka
Wybory do gminnych rad narodowych
Oddanie do użytku Domu Strażaka w Kożuchowie
Budowa drogi Kalembina-Kozłówek
Powstanie Federacji Socjalistycznych Związków
Młodzieży Socjalistycznej i utworzenie na terenie gminy kół
Związku Młodzieży Socjalistycznej
Budowa wodociągu grawitacyjnego Szufnarowa i Niewodna
Powstanie Spółdzielni Kółek Rolniczych w Wiśniowej
Oddanie do użytku budynku administracyjnego
Spółdzielni Kółek Rolniczych w Wiśniowej
Uruchomienie pierwszego przedszkola typu miejskiego przy
Szkole Podstawowej w Wiśniowej
Otwarcie budynku Usługowego (OK i Ośr. Zdr.) w Wiśniowej
Likwidacja piekarni GS Wiśniowa
Modernizacja drogi Markuszowa-Kozłówek-Jazowa
Budowa kładki linowej na rzece Wisłok dla pieszych z Jazowej
do Wiśniowej
Budowa drogi Markuszowa-Oparówka
Przebudowa piekarni GS na ciastkarnię GS Wiśniowa
Powstanie Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Szufnarowej
Wybory do Sejmu VII kadencji i wojewódzkich rad narodowych
Powołanie Gminnej Szkoły Zbiorczej w Wiśniowej
Oddanie do użytku Domu Ludowego w Różance
Oddanie do użytku Domu Strażaka w Niewodnej
Oddanie do użytku wodociągów grawitacyjnych w Wiśniowej i Pstrągówce
Oddanie do użytku budynku Urzędu Gminy w Wiśniowej
Oddanie do użytku nowego budynku sklepu GS w Szufnarowej
Oddanie do użytku 2 piętrowego budynku mieszkalnego PGR
(18 mieszkań) w Wiśniowej
Wybory do gminnych rad narodowych
Oddanie do użytku budynku poczty i przystanku autobusowego
w Markuszowej
Oddanie do użytku Domu Strażaka w Jazowej
Oddanie do użytku przystani wodnej w Kalembinie
Modernizacja odcinka drogi Rzeszów-Krosno przez Wiśniową i położenie chodnika
Utwardzenie drogi nawierzchnią żwirowo-smołową Wiśniowa-Pstrągówka
Uruchomienie komunikacji autobusowej
Strzyżów-Markuszowa-Kozłówek-Jazowa
Gazyfikacja wsi Kożuchów, Tułkowice, Kalembina
Budowa wodociągów grawitacyjnych - Markuszowa, Tułkowice, Kożuchów
Utwardzenie placu składowego dla GS obok toru, budowa biura sprzedaży, wagi samochodowej i wiaty magazynowej w Wiśniowej
Oddanie do użytku Domu Strażaka w Tułkowicach
1971
1971
1 .V. 1972
1972

19.III. 1972
1972
1972

1.I.1973

1973
XII. 1973
1973
1973
1973


1974
1974
1974

1974

9. V. 1975
1975
1974-1975
1976

1973-1976
1976
19.03.1976
21.03.1976
1. VIII. 1976
1976
1977
1977 - 1978
1978
1978
1978

III. 1978
1978

1978
1978
1979

1979
1979

1974-1979
1976-1979
1975 - 1979

1979