Strona główna

Zespoły


Koła zainteresowań

KGW


Artyści i Pasjonaci


Relacje z wydarzeń


Galeria fotograficzna


Archiwum


Historia OK


Wiśniowa


Pliki


Kontakt


Zapowiedzi


Księga Gości

Regulaminy
Kadra
 

www.wisniowa.pl


 


 

Pracownicy merytoryczni:

Grzegorz Tomaszewski

Daniel Januszek

Szczepan Wesołowski

Barbara Piękoś

Magdalena Chmura
- dyrektor

- instr. d/s plastyki

- instr. d/s muzyki

- instr. d/s tańca

- instr. d/s promocji

Pracownicy obsługi i administracji:

Magdalena Stefanik

Łukasz Lodarski

Wiesława Kopyto
- gł. księgowa

- kierowca

- pracownik gospodarczy
 

Serwis Internetowy Ośrodka Kultury w Wiśniowej
 Administrator: Szczepan Wesołowski