Strona główna

Zespoły


Koła zainteresowań

KGW


Artyści i Pasjonaci


Relacje z wydarzeń


Galeria fotograficzna


Archiwum


Historia OK


Wiśniowa


Pliki


Kontakt


Zapowiedzi


Księga Gości

 

www.wisniowa.pl


 

                    Gminne Dożynki Niewodna 2006

        Kilkuletnią tradycją jest już, że w pierwszą niedzielę po święcie Wniebowzięcia Najświętszej Maryji Panny w jednej z miejscowości gminy Wiśniowa odbywają się gminne dożynki. W tym roku społeczność niewodzka podjęła się organizacji święta rolników. W niedzielę 20 sierpnia przed kościołem parafialnym pw. Św. Anny w Niewodnej zgromadziło się
14 zastępów wieńcowych z gminy Wiśniowa. Niewodną reprezentowały wieńce z Koła Gospodyń Wiejskich i mieszanego chóru parafialnego „Harfa”. Były również grupy wieńcowe z Jazowej, Jaszczurowej, Oparówki, Kozłówka, Markuszowej – grupa dorosłych i dzieci, Różanki, Pstrągówki, Szufnarowej, Tułkowic, Wiśniowej i Gminnego Koła Emerytów i Rencistów. Pod przewodnictwem miejscowego proboszcza ks. Henryka Czajki odbyła się uroczysta msza święta dziękczynna za zbiory., w której uczestniczyli również ks. Marek Matera- proboszcz wiśniowski  i ks. Władysław Depa proboszcz
z Szufnarowej. Podniosłości mszy świętej dodały występy chóru „Harfa”
i scholi Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z parafii Niewodna.
        Po mszy świętej grupy wieńcowe, zaproszeni goście i wierni w orszaku dożynkowym prowadzonym przez  strażacką orkiestrę dętą z Brzezin i poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z Niewodnej i Różanki przeszli na plac przy Szkole Podstawowej w Niewodnej, gdzie odbyła się druga część uroczystości dożynkowych. Powitani zostali zaproszeni goście: Jan Stodolak- starosta strzyżowski, Witold Wójcik- komendant Powiatowej Policji
w Strzyżowie, Bogusław Broda- komendant powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie, radni powiatowi- Tadeusz Przywara i Andrzej Winiarski, gospodarze gminy Wiśniowa Jan Włodyka przewodniczący Rady Gminy i Zbigniew Gruszczyński- wójt gminy Wiśniowa. Obecni byli również dyrektorzy  szkół, radni, sołtysi i przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich
z terenu gminy Wiśniowa. Starostowie gminnych  dożynek Elżbieta Godek
i Kazimierz Leśniak z Niewodnej przekazali bochen chleba gospodarzom gminy Wiśniowa z prośbą , by dzielili go tak aby nikomu go nie zabrakło.
Na estradzie dożynkowej prezentowały się wszystkie grupy wieńcowe otrzymując pierwsze równorzędne nagrody w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Podczas dożynek odbyło się również podsumowanie konkursu „ Mój dom, mój ogród” adresowanego do właścicieli gospodarstw
i posesji z gminy Wiśniowa.W części artystycznej zaprezentowały się: Strażacka orkiestra dęta z Brzezin, zespół pieśni i tańca „ Wiercany”
z Wiercan, zespół tańca estradowego „Twister”, oraz zespół pieśni i tańca „Wisznia” z Wiśniowej. Wszystkie grupy wieńcowe i zaproszeni goście zostali zaproszeni przez członkinie miejscowego Koła Gospodyń na obiad dożynkowy. Organizatorzy dożynek: społeczność wsi Niewodna i Ośrodek Kultury w Wiśniowej dziękują licznym sponsorom i darczyńcom, którzy przyczynili się do organizacji święta plonów w Niewodnej.

Serwis Internetowy Ośrodka Kultury w Wiśniowej
 Administrator: Szczepan Wesołowski