Strona główna

Zespoły


Koła zainteresowań

KGW


Artyści i Pasjonaci


Relacje z wydarzeń


Galeria fotograficzna


Archiwum


Historia OK


Wiśniowa


Pliki


Kontakt


Zapowiedzi


Księga Gości

 

www.wisniowa.pl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Stowarzyszenie Kobiet Gminy Wiśniowa zaprasza od 1 lipca do 31 grudnia 2010 wszystkie kobiety zamieszkałe w Gminie Wiśniowa do wzięcia udziału w projekcie:

„Wiśniowskie Centrum Kobiet Aktywnych”

 

 

 

Nasz projekt jest innowacyjny, wzmacniający  kompetencje osobiste kobiet  i motywację do aktywności obywatelskiej.  Zakładamy, że w wyniku realizacji projektu i wzajemnego poznania się jego uczestniczek nawiąże się lokalne partnerstwo, dzięki któremu kobiety podejmą wspólne działania społeczne na rzecz swojego środowiska. W ramach  tego projektu kobiety będą mogły uczestniczyć w  spotkaniach warsztatowych:

- AKTYWNIE DLA SIEBIE:
- czyli wzmocnienie wiedzy na temat samych siebie, swoich cech, typowych zachowań i emocji, sposoby komunikacji z innymi ludźmi, praca w grupie, rozwój osobisty (zajęcia taneczno-ruchowe 23-25 sierpień 2010, godz. 1600-1900)
- spotkanie z wizażystką polegające na optymalnym dopasowaniu wizerunku każdej z Pań do indywidualnych cech jej urody, wieku i osobowości tak, aby każda z uczestniczek była zadowolona z jej porady (17-18 wrzesień 2010)
- AKTYWNIE DLA INNYCH:
- warsztaty poświęcone roli kobiet jako animatorów lokalnego środowiska, mobilizowania ludzi do działania oraz projektowania zmiany społecznej. Te zajęcia to okazja do spotkania się Pań, wymiany doświadczeń (7-8 wrzesień 2010)
- spotkanie kobiet działających w KGW, pracownic Jednostek Samorządu Terytorialnego, członkiń organizacji pozarządowych dotyczące integrowania organizacji i grup nieformalnych (KGW), promocji w wymiarze krajowym, regionalnym i lokalnym (październik)
- warsztaty prawno-finansowe związane z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych  i grup nieformalnych (KGW)
- zajęcia dotyczące źródeł finansowania (KGW) i pisania projektów społecznych na terenach wiejskich(listopad)
- warsztaty dotyczące partnerstwa i współpracy różnych lokalnych środowisk, przełamywaniu negatywnych postaw związanych z niechęcią do działań społecznych (grudzień)

            W ramach projektu, w październiku,  odbędzie się 3-dniowy wyjazd studyjny dla 30 kobiet z terenu gminy Wiśniowa (Zarszyn, Bircza, Hrubieszów)

Wyjazd będzie okazją do spotkania i wymiany doświadczeń z aktywnymi kobietami.

Na zakończenie projektu w grudniu  zapraszamy wszystkie panie na:

Wiśniowskie Targi  Aktywności Kobiet

podczas których, odbędzie się przegląd aktywności społecznych jakie podejmują kobiety z terenu Gminy Wiśniowa, w tym KGW, organizacje pozarządowe,  prezentacje z prowadzenia  własnych działalności przez kobiety. Przedstawione zostaną sylwetki najbardziej aktywnych kobiet, wyróżnione dyplomami i upominkami. Panie chętne do zaprezentowania swoich działalności prosimy o kontakt z  koordynatorem  projektu  pod numer tel.501767434 do 31.10.2010r.

Panie zainteresowane udziałem w projekcie są zobligowane do wypełnienia ankiety zgłoszeniowej i złożenia jej w biurze projektu w Ośrodku Kultury w Wiśniowej lub w sekretariacie Urzędu Gminy w Wiśniowej. Każda z uczestniczek  zobowiązana jest do skorzystania z co najmniej dwóch form warsztatowych (w tym wyjazd studyjny).

Więcej informacji u koordynatora projektu pod numerem tel. 790304514 lub 501767434.

Udział w spotkaniach i wyjeździe w ramach projektu jest bezpłatny.
 

(zobacz zapowiedź)
 

Serwis Internetowy Ośrodka Kultury w Wiśniowej
 Administrator: leszczu82@o2.pl