Strona główna

Zespoły


Koła zainteresowań

KGW


Artyści i Pasjonaci


Relacje z wydarzeń


Galeria fotograficzna


Archiwum


Historia OK


Wiśniowa


Pliki


Kontakt


Zapowiedzi


Księga Gości

 

www.wisniowa.pl


 

 

Kapela Ludowa „Wiśniowianie” powstała w 1983 roku.

Nieprzerwanie do dnia dzisiejszego pracuje przy ośrodku kultury
w Wiśniowej. W repertuarze zespołu znajdują się melodie i przyśpiewki ludowe naszego regionu.

W roku 1996 kapela przygotowała i opracowała melodie ludowe zapisane przez Jana Prejsnara z Kożuchowa, nieżyjącego już znanego muzyka ludowego.

Między innymi dzięki tym opracowaniom kapela ludowa przyczyniła się do wyróżnienia gminy Wiśniowa w konkursie wojewody rzeszowskiego „Skąd nasz ród” w 1996 r., a także w roku 1997 do przyznania gminie Wiśniowa tytułu „Mecenasa kultury” w konfrontacjach aktywności kulturalnej gmin woj. rzeszowskiego.

Oprócz repertuaru wokalno-instrumentalnego, kapela towarzyszy zespołowi pieśni i tańca.

Obecny skład zespołu:

Zbigniew Mikuszewski
Stanisław Wawrzonek
Henryk Błoniarz
Paweł Śliwa
Andrzej Gorczyca
Irena Czaja

Ś.P. Mieczysław Godek (1926-2008)

- klarnet I - kierownik muzyczny grupy
- klarnet II
- skrzypce II
- kontrabas
- akordeon
- śpiew

 - skrzypce I