Strona główna

Zespoły


Koła zainteresowań

KGW


Artyści i Pasjonaci


Relacje z wydarzeń


Galeria fotograficzna


Archiwum


Historia OK


Wiśniowa


Pliki


Kontakt


Zapowiedzi


Księga Gości

 

www.wisniowa.pl


 

 


W repertuarze Chóru Męskiego „Echo” w 'Wiśniowej, jest około 100 pieśni o charakterze patriotycznym, religijnym i ludowym.

W 30-leciu swojego istnienia Chór koncertował na ponad 350 koncertach festiwalowych, przeglądowych, kościelnych i okolicznościowych. Chór „Echo” w 'Wiśniowej jest jednym
z nielicznych w Polsce zespołów działających w środowisku wiejskim.

Nie sposób jest wymienić wszystkich koncertów i występów męskiego chóru „Echo” z Wiśniowej, wszelkich jego poczynań w zakresie upowszechniania i ukazywania piękna polskiej pieśni chóralnej. Chór nadal aktywnie działa
i koncertuje.

Nadmienić jeszcze należy, że w roku 1997 chór obchodził 25-lecie swojej działalności, z tej okazji otrzymał dyplom uznania od Rzeszowskiego Oddziału PZChiO za wybitną pracę społeczną
w amatorskim ruchu muzycznym. Dyplom zawiera następujące słowa: „Występy Waszego Zespołu są potwierdzeniem bogatej i różnorodnej oferty kulturalnej, prezentacją wysokich umiejętności wykonawców oraz dużego zaangażowa­nia w upowszechnianiu kultury muzycznej".

Chór „Echo” cieszy są ogromnym uznaniem lokalnej społeczności i nie tylko, wysoko oceniana jest jego działalność na rzecz, rozwoju dziedzictwa kulturowego swojej małej „Ojczyzny". Swoimi wspaniałymi koncertami uświetnia wszelkie uroczystości i imprezy, czym sprawia słuchaczom ogromną radość, dostarcza wielu emocjonalnych przeżyć.

W dzisiejszych trudnych czasach ma to niemałe znaczenie zgodnie z zasadą „Muzyka łagodzi obyczaje”. Ludzie, którzy od wielu lat pracują w tym zespole zasługują na ogromne uznanie
i szacunek, są godni naśladowania, gdyż umiłowali to, co polskie i piękne.

 

Kliknij aby powiększyć zdjęcie

Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024x768